Zásady ochrany osobních údajů

Pro správu souborů cookie a podobných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro udělování souhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, jak „Real Cookie Banner“ funguje, najdete na adrese https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Právní základ pro zpracování osobních údajů v této souvislosti tvoří čl. 6 (1) písm. c GDPR a čl. 6 (1) písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa používaných souborů cookie a podobných technologií a souvisejících souhlasů.

Poskytování osobních údajů není smluvně vyžadováno ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni osobní údaje poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci spravovat vaše souhlasy.